Zespół

Zespół

WŁAŚCICIEL KANCELARII PRAWNEJ

Ewa Buchowiecka – radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych, prawa spółek oraz prawa pracy. Prowadzi projekty wdrożenia RODO zarówno na rzecz podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów opracowuje oraz prowadzi szkolenia dedykowane dla różnorodnych grup odbiorców i obejmujące w szczególności wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych, RODO oraz prawa pracy.

Podczas swojej praktyki zawodowej publikuje opinie i artykuły na łamach branżowych pism i serwisów internetowych oraz współpracuje jako redaktor w Wydawnictwie C.H. Beck. Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą prawną i procesową podmiotów gospodarczych, w tym również obsługą spółek Skarbu Państwa.

W pracy zawodowej zapewnia dyskrecję i indywidualne, nieszablonowe podejście do każdego problemu. Jej priorytetem jest pełne zaangażowanie w sprawy i projekty swoich Klientów. Zawsze analizuje problem z kilku punktów widzenia. Szuka nietuzinkowych rozwiązań, a pojawiające się trudności stara się postrzegać jako szanse.

ZESPÓŁ KANCELARII PRAWNEJ

Paulina Pawełek – adwokat, od 2014 roku członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Absolwent studiów podyplomowych z Prawa Dowodowego prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym oraz cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem spraw o roszczenia odszkodowawcze). Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz ochrony danych osobowych.

W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z branży motoryzacyjnej, elektronicznej oraz nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie studiów i aplikacji adwokackiej współpracując z kancelariami adwokackimi na terenie Krakowa.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z prawami człowieka, kryminalistyką oraz psychologią.

ZESPÓŁ KANCELARII PRAWNEJ

Michał Rusinek – radca prawny, doktor nauk prawnych

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 r. W latach 2002-2005 odbył przy Sądzie Okręgowym w Krakowie aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim.

W 2006 r. obronił tytuł doktora nauk prawnych za pracę pt. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym. Naukowo i dydaktycznie spełnia się jako pracownik Katedry Postępowania Karnego UJ. W latach 2012-2019 zdobywał wiedzę praktyczną jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

W pracy radcy prawnego łączy dobrą znajomość litery prawa z doświadczeniem praktycznego działania wymiaru sprawiedliwości i szacunkiem dla poczucia sprawiedliwości. Jego szczególną pasją jest problematyka przeprowadzania dowodów i ich wykorzystywania w konkretnych toczących się procesach.

Posiada niezwykłą umiejętność przystępnego wyjaśnienia klientom ich prawnego położenia, nawet w najbardziej złożonych przypadkach.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

Joanna Maj – tłumacz języka angielskiego. Perfekcjonistka i profesjonalistka. Specjalizuje się w tłumaczeniach ekonomicznych, medycznych oraz prawniczych. Dba o jakość produktu i utrzymanie zaufania klientów do modelu biznesowego, charakteryzującego się rzetelnością, pewnością i zaufaniem.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.