Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym w szczególności w zakresie pomocy i reprezentacji w sprawach o rozwód i separację, podział majątku wspólnego małżonków, etc.

Zajmujemy się także doradztwem i reprezentacją Klientów w postępowaniach dotyczących:

  • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  • ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa bądź ojcostwa,
  • ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • alimentów,
  • wydanie dziecka,
  • porozumień wychowawczych, pieczy nad dzieckiem, a także o przysposobienia oraz opieki i kurateli,
  • wyrażenie zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  • ustalenie pochodzenia dziecka,
  • przysposobienie

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.