Prawo pracy

Prawo pracy

Usługi Kancelarii w zakresie prawa pracy to w szczególności:

 • porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
 • pomoc przy sporządzaniu kontraktów menadżerskich;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych firmy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania);
 • pomoc przy interpretowaniu umów i regulaminów, a także opiniowanie umów;
 • sprawy dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy;
 • reprezentowanie podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownikach w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, nadgodzin, urlopów,), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • ustalania istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej,
 • sporządzanie porozumień stron związanych ze stosunków pracy;
 • pisanie odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • dochodzenie odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy;
 • opracowanie klauzuli o zakazie konkurencji;
 • opracowanie klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.