Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego. Obejmują one między innymi reprezentowanie przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym, w charakterze obrońcy, a także oskarżyciela posiłkowego.

Oferowane czynności obejmują m.in.:

  • pomoc zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym, udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu lub innych środków zapobiegawczych;
  • udział w czynnościach przesłuchania w stadium prokuratorskim oraz sądowym;
  • obronę oskarżonych w postępowaniu karnym;
  • obronę oskarżonych w toku postępowania karno-skarbowego;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym;
  • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
  • prowadzenie spraw  przed sądem w sprawach wykroczeniowych,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.