Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać zagadnienia związane z ich bieżącą działalnością gospodarczą. Zajmujemy się m.in. doradztwem w kwestiach planowanych transakcji, takich jak połączenia i przekształcenia spółek prawa handlowego.

Oferta Kancelarii obejmuje przede wszystkim prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, polegającej w szczególności na:

  • tworzeniu spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym: przygotowywaniu projektów umów, aktów założycielskich, statutów, regulaminów organów oraz sporządzaniu wniosków o rejestrację w KRS;
  • pomocy w zakresie rozwiązywania (likwidacja), łączenia, podziału, przekształcania spółek;
  • pomocy w zakresie zwoływania, przygotowywania oraz prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządu spółek;
  • pomocy w zakresie dokonania zmian składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego;
  • przygotowywaniu projektów protokołów zgromadzeń, uchwał organów spółek oraz zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • reprezentacji przy zawieraniu umów handlowych;

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.