Prawo cywilne

Prawo cywilne

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z takimi dziedzinami prawa cywilnego jak prawo rzeczowe oraz prawo zobowiązań. Reprezentujemy klientów w procesach sądowych oraz doradzamy na etapie przedsądowym.

Oferta skierowana jest do osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Profesjonalne usługi z zakresu prawa cywilnego świadczone przez Kancelarię to m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji pozaprocesowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków)
 • doradztwo i pomoc w sprawach odszkodowawczych,
 • wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami (doradztwo i pomoc przy sporządzaniu umów w razie zakupu czy sprzedaży nieruchomości, jak również najmu i dzierżawy nieruchomości);
 • opiniowanie oraz przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przedsądowym (m.in. wezwania do zapłaty, zgłaszanie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia),
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi oraz polubownymi,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym (m.in. sporządzanie wniosków egzekucyjnych, skarg na czynności komornika),
 • windykacja należności,
 • zasiedzenie własności nieruchomości,
 • eksmisje,
 • zniesienia współwłasności,
 • obsługa procesu budowlanego (zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawyc).
 • obsługa prawna nieruchomości.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.