Ochrona danych osobowych – RODO

Ochrona danych osobowych - RODO

W ramach naszej praktyki ochrony danych osobowych doradzamy we wszystkich obszarach związanych z ochroną danych osobowych i prawa do prywatności, a w szczególności:

  • opracowujemy oraz aktualizujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych i instrukcje zarządzania systemami IT, rejestry czynności, rejestry naruszeń, rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • opracowujemy i aktualizujemy polityki prywatności dla użytkowników usług internetowych, jak również zawiadomienia,
  • opracowujemy i aktualizujemy klauzule informacyjne, projekty zgód oraz oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  • doradzamy w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych kandydatów do pracy oraz pracowników,
  • reprezentujemy Klientów w toku kontroli UODO oraz w postępowaniu prowadzonym po przeprowadzonej kontroli, jak również w sprawach skarg osób, których dane dotyczą;
  • doradzamy przy naruszeniach bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych („wycieki” danych);

Więcej informacji dotyczących problematyki ochrony danych osobowych, w tym RODO znajdziecie Państwo w zakładce „RODO”.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.